Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00002
08-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
Opmerkingen van de Duitse delegatie naar aanleiding van de Franse verslaglegging van de besprekingen over het Schumanplan van 20-06/10-08-1950.

Institutionele vraagstukken
I. Algemene aard van de instellingen
II. De Hoge Autoriteit
A. Samenstelling
B. Bevoegdheden
C. Handelingen
III. Assemblée Commune
A. Samenstelling en werkwijze
B. Bevoegdheden
IV. Raad van Ministers
A. Samenstelling
B. Bevoegdheden
V. Gerechtshof
Regionale groepen

Economische vraagstukken
Prijs- en marktregelingen
I. Permanente regeling
II. Overgangsbepalingen
Loon en sociale vraagstukken