Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00005
22-07-1950
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Resultaten besprekingen Werkgroep voor Handelspolitiek voor het Schumanplan van 22-07-1950.
Deze zijn:
- Discussie door werkgroep handelspolitiek over
art. 19.
- Duitsland vindt dat Frankrijk voor art. 24 moet kiezen.
- Wijziging art. 32 met betrekking overzeese
gebiedsdelen, want is een probleem voor Duitsland