Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00007
22-7-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Stand van zaken in besprekingen van de verschillende werkgroepen voor het Schumanplan, 22-07-1950.
Er is gesproken over prijzen, rechten, productie, sociale vraagstukken, kolen, staal en institutionele vraagstukken.
D.P. Spierenburg zet een aantal kanttekeningen bij
de Hoge Autoriteit-EGKS. Hij was van mening dat bepaalde besluiten door de raad van ministers moeten worden genomen.