Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00026
14-10-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Chef/P/6.
Verslag van de bespreking van delegatieleiders over de EGKS op 14 oktober 1950.
Er is gesproken over de bevoegdheden van de volgende organen:
- Raadgevend comité.
- Studiecomités van de Hoge Autoriteit.
- Regionale groepen.
Zie ook