Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00042
16-11-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Chef/P/9
Bespreking van de delegatieleiders voor het Schumanplan over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de kolen- en staalindustrie van 25 oktober 1950. Deze notitie is aangevuld met een punt over arbeidsmigratie. Een ander belangrijk punt wat hierin naar voren komt betreft loonsverlaging. Als deze loonsverlaging te onderbouwen is kan de staat dit te kort compenseren.