Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00178
01-1951
Samenvatting
Conceptverdragstekst voor de overgangsperiode van de EGKS van 31-12-1950. Deze tekst is opgesteld op basis van de nota over overgangsbepalingen van 21 november. Dit document is bestemd voor de delegatieleiders en bespreekt het ontwerpverdrag per artikel.

N.B. pagina's 22-27 ontbreken.