Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00230
16-11-1945
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
Verslaglegging in de economische commissie van de ministerraad van de voortgang in de Raad van Economische Samenwerking en instructies van de ministerraad aan de Nederlandse vertegenwoordiging.

(Eerste helft van het document is zeer slecht te lezen).

Het verslag benadrukt dat de politieke overwegingen in de vergadering de boventoon voerden over die van economische aard.

De ministerraad raadt Lamping, op basis van economische (Duitsland als achterland van Nederland) en politieke (de angst voor chaos en een daaruit volgende communistische revolutie) argumenten ten stelligste aan om niet zomaar in te stemmen met de afbraak van de Duitse industrie.