Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00259
14-3-1946
Samenvatting
Door Ministerraad, op verzoek van Lamping, opgestelde gedragslijn voor verder overleg in Raad van Economische Samenwerking.

Officiële versie van G00256, handgeschreven notities zijn hier in de tekst verwerkt.

Het document weegt strategisch de gevolgen af van het wel of niet steunen van de door de door de Fransen gewenste douaneunie. Afwijzing van het voorstel kan leiden tot het uiteenvallen van de Raad. Steun voor het voorstel zou de Engelsen echter voor het hoofd kunnen stoten. In handschrift staat toegevoegd dat het ook de Russen achterdochtig zou kunnen maken. Er wordt gekozen voor afwijzing, waarbij de Nederlandse delegatie tactisch moet opereren om de Fransen gunstig te stemmen. Ook de Belgische steun zou op de voorgestelde wijze behouden moeten blijven.
Zie ook