Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00300
27-12-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering subcommissie Kunstmest, Raad van Economische Samenwerking,14-12-1945, Brussel.

De delegaties bespreken de adviserende rol van de subcommissie. In de Franse delegatie ontstaat verwarring over de term 'libre échange'. Voorzitter De Schrijver licht toe dat het doel van de Conseil Tripartite is om schadelijke concurrentie te voorkomen, niet concurrentie an sich. Vervolgens wordt per mestsoort de situatie in de verschillende landen besproken. Hierbij is aandacht voor de onderwerpen productiecapaciteit, import, export in drie perioden: voor de oorlog, nu en de toekomst. De tekorten van de drie landen zijn vooral hoog bij stikstofhoudende mest. Enkele mogelijkheden tot onderlinge hulp staan beschreven.

De agenda voor de volgende dag wordt vastgesteld.
Zie ook