Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00303
15-04-1946
Samenvatting
Nederlands verslag van de bijeenkomst subcommissie Kunstmest van de Commissie voor Industriëel Contact van de Raad van Economische Samenwerking op 3 april 1946.

De Nederlandse afgevaardigde vindt de resultaten van de subcommissie nauwelijks noemenswaardig. De nadruk lag op de Duitse kunstmestindustrie. De tripartitelanden zullen bij de geallieerden aandringen een deel van de Duitse kunstmest- en kaliloogvoorraad voor de export beschikbaar te stellen. Ook moeten de Duitse stikstofproducerende fabrieken zo snel mogelijk worden gedemonteerd om ten behoeve van de tripartitelanden te worden ingezet.