Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00321
19-9-1946
Samenvatting
Tiende vergadering Commissie voor Industrieel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 19-09-1946, Brussel.

De Commissie uit haar waardering voor de nuttige bijdragen in het debat over het Duitse vraagstuk. Zij vraagt de subcommissies en delegaties het vraagstuk (officieus) op de agenda te houden ondanks de onwetende houding van de geallieerde machten en de verschoven prioriteiten van de Raad. Hierna wordt het werk van alle subcommissies besproken. De Franse delegatie wijst de subcommissie voor Hout terecht voor het niet informeren van de Raad en Commissie over haar activiteiten. Craen beklaagt zich over het gebrek aan cohesie tussen de Commissie en betreffende functionarissen. Anderen, behalve Herremans, vallen hem bij. Het voorstel van de Belgen een subcommissie voor diamenten op te richten, wordt aangenomen. Zowel de subcommissie voor Textiel als die voor Bouwmaterialen wordt opgeroepen met concrete voorstellen te komen voor industriële samenwerking tussen de tripartitelanden. De Commissie gaat de Raad om opheldering vragen over de precieze aard van de gewilde tripartiteverdragen. Ten slotte komen enkele procedurelevraagstukken aan bod en wordt gesproken over de octrooien.

De datum voor de volgende vergadering moet nog worden vastgesteld.

Bijlage: resolutie van de Commissie aan de Raad waarin eerstgenoemde haar wensen duidelijk maakt.