Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van een gezamenlijke vergadering Commissie voor Kunstmest en subcommissie voor Chemische Producten, Raad van Economische Samenwerking, 24-10-1946, Brussel.

De auteur van het verslag spreekt over een zwakke (want numeriek kleine) Nederlandse afvaardiging, al werd deze speciaal verwelkomd door de Vlaamse voorzitter.
De Franse kolonel Franck had gedetaileerd verslag gedaan van de geallieerde plannen voor de Duitse industrie.
De Fransman uitte echter zijn ongenoegen over het gewijzigde Amerikaanse standpunt, dat nu de levensstandaard vooropstelt en maatregelen wenst te verzwakken. De auteur concludeert dat de Fransen en Russen zich in deze discussie lijnrecht tegenover de Amerikanen en Engelsen bevinden. De Amerikanen lijken bovendien het idee van reparatiebetalingen te verwerpen.
Daarna werd vooruitgeblikt op gemeenschappelijk beleid in de komende jaren.