Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00325
13-02-1947
Samenvatting
Nederlands verslag vergadering Staalcommissie, Raad van Economische Samenwerking, 10-02-1947, Brussel.

Koning besteedt bijzondere aandacht aan de Franse houding in de vergadering. Hij legt hierbij een verband met het Monnet-plan en de Franse voorbereidingen op een aanstaande intergeallieerde vergadering in Moskou. Een gezamenlijk Tripartitestandpunt, zo hopen de Fransen, zal de gevreesde verhoging van de Duitse productiebeperkingen tegenhouden.
De positie van Nederland, schipperend tussen regeringsinstructies enerzijds en de stellingname van de Franse en Beglische delegaties anderzijds, wordt uitvoerig geanalyseerd.
Koning bespreekt de door hem gehanteerde strategie waarmee hij de Fransen meerdere malen voor het blok zette. Nederland benadrukte het belang van het herstellen van de Duitse betalingsbalans. Koning is engiszins teleurgesteld in afwachtende de Belgische delegatie.