Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00328
20-02-1947
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Industriëel Contact, 19/20-02-1947, Parijs.

De vier delegaties (al neemt Nederland een gereserveerde houding aan) verklaren zich akkoord met zeven beginselen inzake de Duitse industrie. Verschillende inustrieën worden besproken. De Nederlande delegatie gaat hierbij enkele keren in tegen het standpunt van de Fransen die ondersteund worden door de Luxemburgers en Belgen. De vergadering pleit voor strengere maatregelen voor de Duitse steenkool-, textiel-, consumptiegoederen- en houtindustrie. Op 27 februari zal een speciale vergadering zich buigen over het probleem van de Duitse cokesfabrieken. Omdat de Belgen, Nederlanders en Luxemburgers nog niet hun experts hebben kunnen consulteren, worden er geen andere onderwerpen besproken.

Bijlage: lijst van Duitse industrieën en voorgestelde beperkingen.
Zie ook