Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Twaalfde vergadering Commissie voor Industrieel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 28-03-1947, Luxemburg.

De Commissie zet zich voor de taak instructies op te stellen voor haar subcommissies. Er ontstaat onenigheid tussen de Fransen enerzijds en de Belgen en Nederlanders anderzijds. Waar de eerstgenoemden spoedig willen starten aan de opbouw van uitsluitend op de toekomstgerichte Ententes Industrielles, tonen de laatsten meer reserve. De Franse opstelling wordt gelinkt aan het Monnet-plan.

De in het verslag genoemde bijlage is niet bij dit document gevoegd.