Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00351
16-12-1945
Samenvatting
Aan de Commissie voor Internationale Verdragen, ontleend aan het verslag van de vijfde bijeenkomst van de Raad van Economische Samenwerking, 04/05/06-12-1945.

De Raad bepaalt dat de Commissie zich als belangrijkste taak moet wijden aan het onderzoeken van een verdrag tussen de tripartitelanden mbt punten 2 en 3 van het Amerikaanse memorandum. De punten worden genoemd.
Zie ook