Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Patenten, Raad van Economische Samenwerking, 01/02-07-1946, Den Haag.

De vergadering verliep volgens de auteur van het verslag moeizaam. Een recent financiëel en monetair Frans-Amerikaans akkoord leidde tot frictie tussen de Franse delegatie enerzijds en de overige delegaties anderzijds. Dit akkoord geeft een andere invulling aan het vraagstuk van patenten dan het eerder door de tripartite geformuleerde Protocole Administratif. De Fransen kwamen echter niet over de brug. Middels een resolutie uitten de overige delegaties hun zorgen over het Frans-Amerikaanse akkoord (zie bijlage).
Wel positief is de auteur over het bezoek van de delegaties aan de Octrooiraad in Den Haag, de waarschijnlijke standplaats van het nieuw op te richten Internationale Octrooibureau. Andermaal werd het belang van de spoedige oprichting daarvan benadrukt.

Bijlagen: Over Duitse patenten en de gevolgen van het Frans-Amerikaanse akkoord.