Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Spierenburg aan de Ministerraad, mbt het oprichten van een Internationaal Octrooibureau.

Spierenburg licht de bedoeling toe van de op 2 juli opgestelde statuten. Het document zal nu aan de vier regeringen ter goedkeuring worden voorgedragen. Voor Nederland is met name relevant dat de Raad heeft voorgesteld het Bureau in Den Haag te vestigen.