Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00371
9-8-1945
Samenvatting
Nederlandse notulen vergadering van de Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, 09-08-1945, Parijs.

Verschillende agendapunten worden overgeheveld naar een nieuwe vergadering op 17 augustus te Brussel, in aanwezigheid van de Duisburgdelegaties. De delegaties tonen zich onaagenaam verrast door de plotselinge Engelse steun voor betalingen aan Duitse eigenaren van scheepsruimte. De delegaties achten directe betaling onacceptabel. De oorlogsschade legitimeert overname van Duits materieel. Verder vragen de Fransen een speciale behandeling ivm hun verwoeste havens, maar krijgen geen bijval.

De volgende vergadering is op 18 september 1945 te Brussel.