Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00391
09-1949
Actoren
Brief
Samenvatting
Uittreksel uit brief Katz aan Marjolin met betrekking tot liberalisering van de Europese markt.

Katz vraagt aandacht voor het belang van spoedige en verstrekkende maatregelen inzake handelsliberalisering.Tegenargumenten voor dergelijke drastische maatregelen worden genoemd en weerlegd door mogelijke oplossingen voor te stellen. Als landen tot deze actie overgaan, kunnen zij aanspraak maken op het general reserve fund.