Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
B.E.B. bespreekt in een nota aan de Ministerraad de uitvoering van een OEEC-resolutie betr. handelsliberalisering.

De Nederlandse keuze voor de goederen op de ingediende lijsten wordt toegelicht. Nederland zal voorstellen om alle landbouw- en voedselproducten te liberaliseren, indien andere landen hetzelfde doen. Ook doet het document enkele voorspellingen over onderhandelingen met overige deelnemende landen. Nederland heeft strategisch gekozen tussen enerzijds het intact laten van de betalingsbalans en, anderzijds, het tegemoetkomen aan de Amerikaanse wensen. Indien medewerkig van Engeland verzekerd is, zal Nederland inzetten op het principe van herkomst als basis voor de lijsten. Tav van bepaalde landen zal toch moeten worden aangedrongen op reciprociteit en compensatie. Tot slot enkele aanbevelingen tav het meestbegunstigingsprincipe waarbij verwezen wordt naar andere internationale verdragen.
De Raad wordt om toestemming gevraagd.