Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00401
28-11-1949
Samenvatting
Besprekingen over regionale samenwerking onder de OEES.
De Nederlandse regering heeft met grote belangstelling kennis genomen van het memorandum van de Franse regering van 14 november en sluit zich aan bij haar oordeel dat een zo nauw mogelijke regionale samenwerking in Europa moet worden nagestreefd. De regering meent dat die samenwerking een zo groot mogelijk aantal landen moet omvatten. In eerste instantie moet worden gedacht aan de Benelux, Frankrijk, Italiƫ en West-Duitsland. Ondertussen moet ook een poging worden ondernomen om het Verenigd Koninkrijk bij de samenwerking te betrekken. Dit moet leiden tot een vergaande economische samenwerking der deelnemende landen. Vervolgens geeft het document aan hoe en op welke terreinen die samenwerking gestalte moet krijgen.
De Nederlandse regering is van mening, dat de
landengroep over bepaalde eigen organen moet beschikken, welke regelmatig samenkomen.
Zie ook