Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00426
31-07-1947
Actoren
Verslag
Samenvatting
Besprekingen leden van het Comité Exécutif met Amerikanen, 31-07-1947 te Parijs.

Clayton licht de totstandkoming van het Marshallplan toe. Vervolgens vat Franks de werkzaamheden van de Parijse conferentie samen. Hirschfeld betoogt, aan de hand van Benelux-samenwerking, dat Europese samenwerking ondanks de schaarste essentieel is om een terugval naar autarkie te voorkomen. Naast een brede douaneunie kunnen ook regionale douaneunies op Amerikaanse goedkeuring rekenen, mits de samenwerking niet beperkt blijft tot discriminatoire invoerprefferenties. Hirschfeld merkt in zijn verslag op dat de VS zich niet realiseren welke mogelijk ongustige implicaties Europese samenwerking kunnen hebben op Amerikaanse export. Daarna volgt een uitgebreide uitleg van Clayton over de Amerikaanse publieke opinie in relatie tot financiële Amerikaanse steun en Europese monetaire problemen en samenwerking.