Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering van het 'Comité de Coopération' van de OEES 18-08-1947.

De Belgische en Turkse delegaties waren niet in staat hun standpunt inzake een Europese douaneunie toe te lichten.
Hirschfeld gaf een analyse van de hedendaagse problematiek in vergelijking met die periode voor en na WOI. De Benelux, zo legde hij uit, streeft uiteindelijk naar een economische unie en ziet een doaune-unie, ondanks de moeilijkheden, als een stap in die richting.
Tot slot laat de Ierse delegatie haar licht schijnen op de economische situatie van Europa mbt import en export. Zij waarschuwt dat de Study Group zich breder zou moeten oriënteren dan alleen een douaneunie om deze probemen het hoofd te kunnen bieden.

Opmerking: voor de genoemde bijlage (verklaring van de Italiaanse delegatie), zie: G00432.
Zie ook