Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Gesprek tussen Nederlandse vertegenwoordigers en ECA-missie met betrekking tot het Stikker-Plan, gehouden op 6 september 1950.

De vertegenwoordiger van de ECA zag in Plan Stikker een discriminatoir element. Door de deelnemende landen van de OEES werden vijf argumenten aangevoerd om haar te overtuigen van de noodzaak en billijkheid van de plannen. De totstandkoming van een Europese markt is volgens de gedelegeerden onverenigbaar met een strikte opvatting van non-discriminatie. Stijkel vermeldt dat de ECA-afgevaardigden onder de indruk waren van deze argumenten. Hij acht steun van het ECA voor deze benadering haalbaar.