Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00483
28-04-1951
Actoren
Telexbericht
Samenvatting
Van der Beugel deelt Van Tuyll mede dat hij geen heil verwacht van het bijeenroepen van werkgroep no. 6, zoals voorgesteld door het Secretariaat-Generaal van de OEES. Net als Stijkel (zie G00482) acht hij gebrek aan politieke wil het voornaamste probleem. Hij wijst daarmee de door Van Tuyll voorgestelde besprekingen met de andere delegaties en gedane suggesties af. Een eventuele uitzondering kan worden gemaakt voor het tariefvraagstuk, maar ook hier ligt het risico van Engelse tegenwerking op de loer.

Opmerking: met handgeschreven commentaar en bovenschrift 'most immediate'