Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00486
15-05-1951
Actoren
Notitie
Samenvatting
Zoetmulder vraagt Van der Beugels goedkeuring voor 'Een proeve van een 'grafrede' voor het Plan Stikker'.

Het Plan is niet door alle landen onderschreven, volgens Zoetmulder uit angst voor de verstrekkende kortetermijngevolgen. De indiening is echter niet zinloos geweest, omdat de doelstelling van één gemeenschappelijke Europese markt goed aan het voetlicht is gebracht.