Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00510
14-11-1949
Samenvatting
Franstalig. Uitgewerkt Frans voorstel om te komen tot regionale economische samenwerking in West-Europa.
De Council van de OEES stelt dat de deelnemende landen niet alleen hun handelsvoorwaarden, maar ook hun financiële, sociale en economische politiek op elkaar dienen af te stemmen (gespecificeerd op p3). Frankrijk stelt voor een samenwerkingsverband te vormen met België, Luxemburg, Nederland en Italië (maar zonder Duitsland). Spoedige handelsliberalisatie is essentieel, maar niet als doel op zich. Het onderdrukken van contingenten en het controleren van handel is soms gerechtvaardigd, maar kan leiden tot verstoringen van het democratische politieke systeem. Een investeringsbank moet de industriële productie coördineren. Ook is er speciale aandacht voor het landbouwbeleid. Daarna wordt nog specifieker ingegaan op de te accepteren principes en te nemen maatregelen.
Tot slot gaat Frankrijk in op de belangrijkste moeilijkheden: deelname van het VK wordt onwaarschijnlijk geacht, Duitse deelname dient in een later stadium serieus overwogen te worden, de relatie tussen de VS, de ECA en OEES moet opnieuw morden beschouwd.