Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00512
15-11-1949
Samenvatting
Commentaar bij de nota van de president van de Nederlandse Bank inzake multilateralisatie van het Europese handelsverkeer.

De auteur zet het Belgisch-Frans-Italiaanse voorstel inzake vrije wisselkoersen af tegen het Nederlandse plan. Verder bericht hij over de liberalisatie van diensten- en goederenverkeer in OEES-verband.

Pagina 2 ontbeekt.
De in de nota genoemde bijlage is niet bij het document gevoegd (telegram Liefrinck).
Zie ook