Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Keesing met voornaamste doelen, principes en organisatie van het Bissell-plan zoals gepresenteerd in een speech.

Bissell stelt dat voor 1950 sprake moet zijn van volledige transferabiliteit, snelle afschaffing van handelsrestricties en vrij dienstenverkeer. Daaronder worden deze doelen en de precieze aanpak gespecificeerd. De deelnemende landen dienen een "clearing union" en gemeenschappelijke rekeneenheid te stichten waarbij elk land wordt voorzien van een (soort) swing. Controlemechanismen en ECA-dollars moeten het systeem in goede banen leiden. Hiervoor zal een "supervisory board" binnen de OEEC worden opgericht.
Keesing vindt de plannen nog wat vaag, maar ziet veel globale overeenkomsten met het Nederlandse plan. Hij adviseert wel de financiële paragraaf inzake regionale samenwerking nader te onderzoeken. Over over de medewerking van Engeland is Keesing pessimistisch.
Zie ook