Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00546
13-01-1950
Samenvatting
Bespreking over het in Parijs opgestelde tweede interim-rapport.
Het rapport heeft een dubbele functie. Zo moet het de ECA. meer inzicht geven in de vorderingen die in Europa m.b.t. het eerste interim-rapport zijn gemaakt en moet het een indruk geven van de goede voornemens die OEEC heeft voor verdere samenwerking binnen Europa.
Er is een memorandum opgesteld, maar deze is nog niet goed gekeurd, maar over de grote lijn is er wel overeenstemming.
Men is het nog niet eens over wat er moet gebeuren met de bilaterale akkoorden, als dit systeem gaat werken. Ook heeft men geen idee over hoe de zaak geleid moet worden.