Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00605
25-05-1950
Samenvatting
Standpunt christelijke arbeidersbeweging ten opzichte van Europese integratie.
De Christelijke arbeidersbeweging staat positief tegenover de Europese integratie. Ze legt hierbij de nadruk op sociaal beleid dat geïnspireerd is op christelijke principes. Ook juicht zij het toe dat er in belangrijke sectoren (kolen en staal) wordt samengewerkt. Eenwording is echter afhankelijk van enkele punten:
1) Herintreding van werklozen;
2) Geleidelijke verhoging van de levenstandaard voor arbeiders;
3) Gelijke rechten;
4) Effectieve participatie van arbeiders in de Europese integratie.