Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00610
09-06-1950
Samenvatting
Inlichtingen uit Frankrijk over de voorgeschiedenis van het Schuman-plan.
De voorgeschiedenis van het Schuman-plan. In het stuk wordt geschetst wat zich voorafgaand aan de verklaring van Schuman in de boezem van het Franse kabinet afspeelde. Bidault had een kleine staf van niet-politieke experts opdracht gegeven een memorandum samen te stellen. Hierin werd gesteld dat ontmoediging en scepticisme alle integratiepogingen dreigden lam te leggen. Bestaande organisaties en bestaande verdragen hebben slechts een illusie van eenheid geschapen. Tegelijkertijd nam de oorlogsdreiging alleen maar toe. Kernprobleem vormde echter het vraagstuk Duitsland. Het memorandum werd door het Franse kabinet aanvaard en het Commissariat du Plan van Monnet kreeg opdracht een schema te ontwerpen voor het benaderen van het Europese vraagstuk in functioneel economische termen.