Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00612
09-06-1950
Samenvatting
Verslag besprekingen in Londen op Foreign Office met betrekking tot EGKS.
Uit dit gesprek werd duidelijk dat de Engelsen het plan-Schuman toch in de eerste plaats als een Frans-Duitse zaak zien; op dit gebied meer dan op het gebied van de Europese economische samenwerking in haar geheel hopen de Engelsen vruchten van het plan Schuman te zien.