Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00625
28-06-1950
Samenvatting
Opmerkingen naar aanleiding van de eerste besprekingen in het kader van het Schuman-plan en het Franse working paper hiervoor.
De Commissie van Advies voor het Schumanplan constateert dat het working paper in zoverre afwijkt van de oorspronkelijke verklaring van de Franse regering, dat in de laatste het bereiken van een hoge graad van efficiency in de productie van kolen, staal en ijzer op de voorgrond staat, terwijl dit in het working paper niet het geval is. De commissie meent dat dit grondbeginsel meer op de voorgrond moet komen.