Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00628
28-06-1950
Samenvatting
Rapport van de Werkcommissie Sociale Aangelegenheden, ingesteld door de Commissie van Advies t.b.v. bespreking op 29 juni 1950.
De sociale commissie heeft zich de vraag gesteld of en in hoeverre de doelstellingen op sociaal gebied welke het plan Schuman noemt voor verwezenlijking vatbaar zijn. Zij concludeerde dat dit in hoge mate zal afhangen van de economische mogelijkheden, welke door de vorming van een 'pool' zullen ontstaan.