Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Schrijven aan ambassades begeleidt een 'Aantekening betreffende het Plan Schuman' (niet aangetroffen).
Hierin de conclusies van de Commissie van Advies voor het plan Schuman inzake het 'document de travail', dat op 24 juni door de Franse delegatie aan de andere delegaties is aangeboden. De REA heeft de conclusies overgenomen, zodat de delegatie volgens deze richtlijnen kan procederen. De REA hechtte groot belang aan de positie van Engeland en de oprichting van een controle-orgaan van ministers dat moet fungeren als beroepsinstantie voor de besluiten van de Hoge Autoriteit,
Zie ook