Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Duitse prijspolitiek voor het in werking treden van het Schuman-Plan.
Gebleken is dat de Duitsers niet voornemens waren het systeem van dubbele prijzen op te heffen, alvorens de marché unique tot stand is gekomen. Men wil met het systeem doorgaan gedurende de tijd, dat de onderhandelingen gaande zijn en de ratificatie nog niet geschied is en gedurende de 'période préparatoire'. Pas zodra het Plan-Schuman in werking treedt zullen zij hun dubbele prijzen niet langer handhaven.
De Nederlandse delegatie meent dat hier weinig tegen te doen valt.