Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00786
12-07-1952
Actoren
Instructie
Samenvatting
Instructie voor de ministersconferentie van juli 1952, inzake het Schuman-Plan.
Bijlagen: Agenda ministersconferentie; Verslag juridische commissie; Concept-akkoord plaats instituties EGKS; Concept-akkoord voertaal EGKS; Concept-akkoord zetelverdeling; Concept voordracht leden Hoge Autoriteit; Concept voordracht leden Hof; Concept voordracht Advocaten-Generaal.
Eén van de discussiepunten is de zetel van de EGKS-instellingen. Nederland heeft grote bezwaren tegen Straatsburg omdat dit, i.t.t. de EGKS, Europese samenwerking respresenteert zonder soevereiniteitsoverdracht. Vanwege de kansloze Belgische kandidatuur van Luik heeft Nederland Den Haag naar voren geschoven. In ieder geval moet stelling worden genomen tegen Straatsburg waarbij vestiging in Brussel moet worden opengehouden.
Zie ook