Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00809
05-08-1952
Actoren
Nota
Samenvatting
Overzicht van de werkzaamheden van de verschillende sub-werkgroepen van de Interim-Werkgroep voor Landbouwintegratie.

Sub-groep1 (Producten):
Opgave van Nederlandse experts voor het vervaardigen van de door werkgroep 1 gevraagde rapporten.
De Duitsers willen niet dat zaken die niet bij wet vastgelegd zijn in de rapporten opgevoerd worden als bestaande regelingen.

Sub-groep 2 (Algemene problemen):
De Nederlanders en de Fransen hebben elk een eigen vragenlijst opgesteld. Na discussie, waarin sommige landen aangeven in het geheel geen antwoord te kunnen geven, wordt besloten de lijsten allebei te gebruiken.

Sub-groep 3 (Institutionele problemen):
Men besluit bestaande samenwerkingsverbanden te gaan bestuderen. Daarnaast gaat Nederland de mogelijkheden van een samenwerking met het Britse Gemenebest bestuderen.