Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Le Mair doet verslag van de besprekingen van Van der Lee in Parijs:
- De Amerikanen hebben gewezen op de noodzaak de kleine boeren gerust te stellen. Over de situatie in Duitsland en over Hermes zijn Allen en Ogg positief.
- Met de medewerkers van Monnet zijn de opzet van de conferentie en het te publiceren rapport vastgesteld.