Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00928
17-11-1952
Samenvatting
Het aangaan van banden tussen een landbouwgemeenschap en derde landen.
Door de resolutie die de landen van het Schuman-Plan oproept om tot een politieke eenheid te komen is de status van landen die zich aan de landbouwgemeenschap willen binden nog relevanter geworden. De voorstellen van Eden, die erop gericht zijn de integratie van de zes niet in de weg te laten staan van bredere Europese samenwerking, zijn duidelijk geraadpleegd door de opstellers van de EPG-resolutie. Er zijn echter op dit moment nog teveel (politieke en economische) onzekerheden om al te schetsen hoe deze verschillende vormen van samenwerking precies gaan uitpakken.