Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00962
22-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vergaderingen van 18/22-05-1953 van de productcommissie granen van het Comité Interimaire voor de organisatie van de Europese landbouwmarkten

18-05-1953
Rabot opent de vergadering. Behalve Frankrijk lijkt iedereen het erover eens dat alle producten behandeld moeten worden, en niet alleen tarwe.

19-05-1953
Hallé wordt, bij gebrek aan tegenkandidaten, aangewezen als voorzitter. De Nederlandse en Italiaanse delegaties stellen het punt van de definities van de verschillende 'marchés' aan de orde. Hierover wordt geen overeenstemming gevonden. Besloten wordt met de behandeling van zaken die samenhangen met handelsverkeer te beginnen. Met wat discussie over productieverhoging (zonder enig resultaat) wordt de zitting besloten.

21-05-1953
Alle delegaties geven aan dat productieverhoging nagestreefd wordt. Om de situatie verder te verbeteren zou de markt voor zaaigoed en andere hulpmiddelen vrij van belemmeringen moeten zijn.

22-05-1953
Alle delegaties hebben kleine wijzigingen in de nota over hetgeen besproken is.