Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief naar aanleiding van de Ministerconferentie voor de Landbouwintegratie in maart 1953.

Opnieuw is duidelijk geworden dat er naast agrarische samenwerking, geen ingang bestaat voor samenwerking op economisch gebied.
Nederland neemt in deze discussie over de unificatie van de Europese agrarische markten het standpunt in dat in het ontwerp-statuut van Assemblée ad hoc het onderwerp economische integratie opgenomen moet worden. De andere vijf Schuman-landen staan minder positief tegenover samenwerking op economisch terrein.
Het Comité Interimaire heeft tijdens de bijeenkomst van 27 april tot en met 1 mei 1953 besloten zich te beperken tot een drietal producten, die bij de integratie betrokken worden. Dit naar aanleiding van de door de Interim Working Party aanvaarde productenlijst. Het gaat om granen, zuivelproducten en groente en fruit. Deze drie productcommissies worden geleid door van Hallé, Scapaccino en 't Riet.