Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00988
15-08-1953
Samenvatting
De verhouding van de functionele integratie tot de overall approach (plan-Beyen).
Met de derde nota-Beyen heeft de Nederlandse regering in feite de functionele weg afgewezen. Nederland is uiterst actief op het gebied van algemene integratie, terwijl bij de besprekingen t.a.v. de pool Vert en de Verkeersconferentie een veel meer afwachtende houding wordt ingenomen.
Van der Lee meent dat de toekomst van de algemene ingegratie nog zeer onzeker is, terwijl organisaties als de Pool Vert en de Verkeersconferentie hun bestaan weten te continueren. De vraag is of het wel wenselijk is om de afwachtende houding t.a.v. de functionele approach te continueren. Het gevaar dat de algemene integratie wordt doorkruist is minder omdat het zich vnl afspeelt in het kader van de zestien. Het op twee fronten gelijktijdig optrekken naar een Europese eenheid zou wellicht het naar elkaar toegroeien van het kleine en het grote Europa kunnen vergemakkelijken.