Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00999
04-11-1953
Samenvatting
Betreft: vergadering Interim Commissie, Parijs, 26-30 oktober.
Verhouding Pool Vert-OEES. Overeenkomstig de instructie heeft de Nederlandse delegatie pogingen in het werk gesteld tot overheveling van de werkzaamheden van de Pool Vert naar de OEES. Dit werd niet gesteund van Britse en Zwitserse zijde. De Britten vinden het moment nog niet gekomen. Sterke weerstand bestaat vooral bij Frankrijk, Denemarken, Duitsland en België.
Bij de besprekingen van het bureau heeft Van der Lee nogmaals de Nederlandse opvatting naar voren gebracht dat, wil de landbouwintegratie enige kans op succes hebben, deze in de allereerste plaats aan de orde moet worden gesteld binnen het kader van de zes en zulks ivm der relatie tussen de agrarische economie en de overige economische sectoren.