Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01000
06-11-1953
Samenvatting
Uitreksel verslag Multilaterale Beleidsvergadering.
De huidige landbouwbesprekingen in Parijs zijn allerminst belangrijk of hoopgevend. De besprekingen hebben niets meer met werkelijke integratie te maken en kunnen zelfs als gevaarlijk worden beschouwd. Nederlands belangrijkst zorg is om de huidige gang van het werk af te buigen en een overheveling naar de OEES te bevorderen. Hoewel de Engelsen en Zwitsers wel willen, achten zij de tijd hiervoor nog niet rijp. Wel is het gelukt de voortgang op het gebied van producten-overeenkomsten te remmen. Gepoogd zal worden een ministersconferentie in februari 1954 uit te lokken die de overheveling naar de OEES kan bezegelen.
Werkelijke hoop op integratie van de landbouw kan men slechts hebben in het kader van de zes, indien hier de politieke gemeenschap een feit zal worden en de economische integratie ook in het algemeen aan de orde zou worden gesteld.