Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01011
03-03-1954
Actoren
Brief
Samenvatting
Het Interim Comité voor de Organisatie van de Agrarische Markten is bezig met de afronding van haar voorstellen. Vraag is nu of er een nieuwe organisatie moet komen of overheveling naar de OEES. Nederland was voorstander van het laatste. In de brief worden de posities van de voor- en tegenstanders uiteengezet. Gezien de verdeelheid komt mogelijke de a.s. ministersconferentie niet tot een beslissing. De aandrang om een organisatie ad hoc in te stellen zal zeer sterk zijn. Om dit te voorkomen lijkt het Mansholt gewenst dat voordat de Conferentie van minsters van Landbouw bijeenkomt door de regeringen een beslissing wordt genomen die de ministers van Landbouw bindt. Deze beslissing zou genomen dienen te worden in de komende ministeriële raadsvergadering van de OEES. Om de taktiek te kunnen verwezenlijken dient deze OEES-bijeenkomst eerst te worden gehouden.