Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01054
06-09-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Van der Lee vat het gesprek samen dat Mansholt had met de Franse afgevaardigden naar de IFAP-conferentie.
Pflimlin wil 21 en 22 september naar Den Haag komen. Hij meent dat hij, gesteund door de IFAP-resolutie de Franse ministerraad bereid zal vinden hem te machtigen voortgang te maken met de integratieplannen. Hij wil dan samen met Mansholt en zijn Italiaanse collega een conferentie van ministers van Landbouw bijeenroepen. Hij meent dat vermeden moet worden om de uitwerking van het plan aan de OEES toe te vertrouwen.