Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01119
17-02-1952
Samenvatting
De Waal had een onderhoud met Brorson na diens terugkeer uit Parijs. De Waal legde hierin de nadruk op de wenselijkheid en noodzakelijkheid dat Denemarken op de eerste plaats akkoord zou gaan met de gedachte van een Hoge Autoriteit om zich zodoende niet buiten de besprekingen te stellen, waarna, eenmaal deelnemend, al het gewicht in de schaal kan worden geworpen bij de discussie over de bevoegdheden van deze autoriteit. Brorson stelde echter dat Nederland niet al te optimistische conclusies moest trekken. De Waal meent dat de Deense landbouworganisaties hierin een negatieve rol spelen. Vast staat wel dat Denemarken aan de conferentie zal deelnemen.
Brorson vroeg ook of het Plan-Eccles in de discussie zou worden betrokken. Geantwoord dat dit plan geen gunstig onthaal had bij Nederland en Frankrijk.